لوگو ناب پسماند

طراحی و راه اندازی لندفیل بهداشتی

طراحی و راه اندازی لندفیل بهداشتی

تعریف لندفیل بهداشتی

 

افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و تبع آن گسترش واحدهای صنعتی،باعث افزایش تولید مواد زائد و آلاینده گردیده است که همگی اینها نیاز به دفن دارد. امروزه بیشتر از لندفیل های معمولی برای دفن استفاده می شود. لندفیل های معمولی ساخته شده اکثرا به عنوان انباری یا مخزنی برای دفن مواد زائد و محصور کردن آمها می باشد که اکثرا اوقات به طور روتین پایش یا فعالیت های محافظتی رو آن انجام می شود(به طور مثال پایش آب های زیرزمینی).

 

امروزه یک روند در حال رشد در مورد عملیات پس از محل دفن انجام می شودو آن استفاده کامل از عملیات پس از محل دفن در داخل طراحی لندفیل و عملیات(مانند تصفیه شیرابه از طریق برگشت شیرابه،تثبیت سریع مواد زائد با افزودن رطوبت و…)می باشد. لندفیل های معمولی به دلیل ایجاد نشت از محل دفن ساختمان سازی و ایجاد خطر انفجار و بالا بردن سختی آبهای زیرزمینی و آلوده شدن آنها در اثر تولید گاز متان و دی اکسید کربن و نشت شیرابه و انتشار الاینده ها به عنوان خطری بر سلامتی انسان و محیط زیست محسوب می شوند.

 

کاهش این تهدیدات و کاهش پتانسیل انتشار ترکیبات سمی به داخل محیط زیست از طریق تثبیت کامل مواد زائد در داخل لندفیل در مدت زمان کم و برگشت شیرابه به لندفیل و کنترل گازهای محل دفن انجام می شود. یکی از راهکارهای ممکن در بالا بردن تکنولوژی لندفیلی برای مفهوم آلاینده/ذخیره بر پایه فرآیندهای متناوب استفاده و طراحی بیوراکتورها(لندفیل های مرطوب)به جای لندفیل های خشک می باشد. بیوراکتور لندفیل مهندسی شده معمولا برای حداقل سازی نفوذ آب باران و برف به داخل مواد زائد و کاهش مهاجرت شیرابه به داخل محیط زی سطحی و افزایش نرخ گاز تولیدی لندفیل(LFG)در وضعیت های کنترل شده و برای کاهش آلودگی آب های زیر زمینی و سطحی و تطبیق استانداردهای خروجی شیرابه با استانداردهای آب های زیرزمینی طراحی می شوند.

 

لندفیل بهداشتی

به طور کلی در کشور ما دفن بهداشتی با رعایت استانداردهای محیط زیستی ایران به ندرت صورت می گیرد، بر همین اساس شرکت ناب اندیش بنیان با استفاده از نیروهای مجرب و کارامد توانایی مکانیابی،  طراحی و اجرای لندفیل بهداشتی را داراست. در ادامه به صورت مختصر روش های انجام این پروژه ذکر شده است:

 

 انتخاب نوع پارامترها

 

در طراحی لندفیل سه پارامتر زمین شناسی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و موقعیت اجتماعی و سیاسی توسط غالب محققین مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین وضعیت اقلیمی و شریان های حیاتی در برخی مطالعات بکار برده شده است. انتخاب نوع پارامترهای موثر در پهنه بندی، قابلیت احداث لندفیل، تابعی از شرایط منطقه مطالعاتی می باشد.

 

تهیه لایه های اطلاعاتی

 

مطابق با تجربیات تخصصی و شرایط فوق الذکر ، در حالت عمومی براي انتخاب یک مکان مناسب بمنظور دفن بهداشتی پسماند، لایه هاي اطلاعاتی ذیل جهت تشکیل و آماده سازي بانک اطلاعات زمین مرجع بکار گرفته شدند. این اطلاعات و منبع تامین آنها به اختصار به شرح ذیل است:

 

1- نقشه شیب منطقه: این نقشه ،از نقشه هاي توپوگرافی در مقیاس مناسب و تهیه مدل رقومی زمین ((DEM ایجاد شد.

2- نقشه کاربري اراضی : این لایه با استفاده از نقشه كاربري اراضي استان اردبيل تهيه و تفكيك شد.

3- نقشه زمین لغزش : این نقشه با استفاده از نقشه هاي موجود زمین شناسی تهیه شد.

4- نقشه خطوط ارتباطی : این لایه موضوعی مورد احتیاج، با استفاده از عکسهاي هوایی، تصاویرماهواره اي و نقشه هاي توپوگرافی موجود تهیه شده بود كه مورد استفاده قرار گرفت .

5 – نقشه فاصله از مراکز شهري ، فرودگاه و دیگر مناطق مهم حاشیه شهري : اطلاعات استخراج شده ازتکنولوژي سنجش از دور و نقشه هاي محلی براي ایجاد این نقشه مفید بوده است.

6 – نقشه خاك منطقه : این لایه شامل بافت خاك، نفوذپذیري و قابلیت اراضی می باشد . این لایه با استفاده از اطلاعات موجود و انجام عملیات  قابل وصول ایجاد گردید.

 8 – نقشه شبکه هیدروگرافی و آبهاي زیرزمینی : این نقشه از روي نقشه هاي توپوگرافی، تصاویر ماهواره اي و اطلاعات کارشناسی محلی استخراج گردید.

مکان مناسب لندفیل

در این مطالعه در ابتدا پارامترها، معیارها و ضوابط انتخاب مکانهای مناسب برای دفن بهداشتی با بررسی استانداردهای مختلف از جمله استانداردهای مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و تجربیات جهانی، شناسایی، ارزیابی و انتخاب گردیدند.


سپس با تامین لایه های اطلاعاتی مربوط به هر پارامتر، این لایه ها به صورت رقومی وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) گردید. در این مرحله هر یک از این لایه ها بر اساس نحوه تاثیر در تعیین اراضی مناسب برای دفن بهداشتی مورد ارزیابی قرار گرفته و آماده سازی گردیدند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.