لوگو ناب پسماند

پروژه ها

ادامه مطلب
برخی از پروژه های انجام شده توسط ناب اندیش پسماند

برخی از پروژه های انجام شده توسط ناب اندیش پسماند

طرح جامع مديريت پسماند سازمان شهرداري ها برای شهرستان ورامین

احداث، راه اندازی و بهره برداری از كارخانه بازيافت پسماندهای شهری در شهرستان ورامین

طراحی و ساخت دستگاه‌های کمپوستر در ابعاد و ظرفیت‌های متفاوت